چگونه است که زغال سنگ مورد استفاده برای در اندونزی