آینده پیش بینی با استفاده از زغال سنگ در آفریقای جنوبی