سنگ گرانیت هورنبلند قدرت خرد کردن در کیلوگرم بر سانتی متر