چگونه می توانم شما را از هم جدا گرد و غبار طلا از خاک رس قرمز